SOCIETATEA DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA FILIALA BACĂU E<;J.itura Conexiuni - Bacău 2004 Coperta: Zargidava. Vedere dinspre sud-vest Colegiul de redacţie: Ioan MI TREA -redactor responsabil Livw Lilwna.

Contact Us

  • 0 of 11 max characters
  • 0 of 6 max characters